Külföldön élő magyar állampolgár - én kérdeztem a Közig Hivatal válaszolt

Hivatalos levélben megkérdeztem, hogy most mi is a teendőm. Nem fogok önkormányzati 60 közeli, gépelni nem tudó hölgyekre hallgatni. Megkérdezem a nagyfőnököt. Ezt a választ kaptam:

Tisztelt ……………………..!

Elektronikus úton benyújtott kérdésére a következőkről tájékoztatjuk.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 26. § (3) bekezdése értelmében a polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával hagyja el, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás útján kell bejelentenie, külföldi letelepedési nyilatkozattal. A külföldi letelepedési nyilatkozat benyújtására elektronikus úton – átmenetileg - nincs lehetőség.

A Vhr. 3. § (3) bekezdése szerint a magyar állampolgár, ha bejelenti külföldi letelepedési szándékát, külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

A külföldön élő magyar állampolgárt a nyilvántartásba vételt követően a járási hivatal új személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvánnyal látja el, melynek birtokában a Magyarország területén tartózkodási helyet létesíthet. Külföldön élő magyar állampolgárként lakóhelyének címeként a külföldi címét kell bejelentenie. Külföldön élő magyar állampolgár személyazonosító igazolvány birtoklására nem jogosult.
A Vhr. 31. § (1) bekezdése szerint a polgár lakcím-bejelentési köztelezettségét személyesen, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján teljesítheti.
Fentiekre való tekintettel tehát, amennyiben külföldi letelepedési szándékát kívánja bejelenteni, azt a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételével teheti meg bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen. Külföldön élő magyar állampolgárként, Magyarországon tartózkodási helyet létesíthet, amelyet a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál tehet meg, személyesen vagy meghatalmazottja útján.

 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
 Személyi Nyilvántartási és Igazgatási Főosztály

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Saját bloglista