Külföldi biztosítással magyar egészségügyi szolgáltatás igénybevétele

OEP füzetből Európai Uniós Egészségbiztosítási kártyával rendelkezők orvosi ellátásairól:"Az OEP-el finanszírozási szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók kötelesek elfogadni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, illetve a Kártyahelyettesítő formanyomtatványt, amennyiben az ellátás orvosilag szükséges volt. A szükségesség megítélése orvosszakmai kérdés. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, vagy az azt helyettesítő formanyomtatvánnyal igénybevett ellátásokat az egészségügyi szolgáltató ún. „E” térítési kategóriában jelenti az OEP felé. Az OEP ezen ellátásokat ugyanúgy finanszírozza, mintha a szolgáltató egy magyar biztosítottat látott volna el, azzal a különbséggel, hogy ezen ellátásokra nem vonatkoznak a teljesítménykorlátozások. Az így kifizetett összegeket az OEP elszámolja a Kártyát/formanyomtatványt kiállító külföldi 
biztosítóval. 

A biztosítottnak abban az esetben kell fizetnie: 
o amennyiben nem volt ún. orvosilag szükséges az egészségügyi ellátás, 
o amennyiben nem szerződött szolgáltatónál vették igénybe az ellátást 
o amennyiben nem mutatta be a Kártyát, illetve kártyahelyettesítő nyomtatványt. 

Amennyiben a külföldi betegnek ki kell fizetnie a számlát (pl. nem mutatta be az Európai Egészségbiztosítási Kártyáját) az EU-kártyát kiállító biztosítójától kérhet visszatérítést. Ebben az esetben a külföldi biztosító keresi meg az egészségügyi ellátás helye szerint területileg illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervet annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon az OEP által finanszírozott összeg nagyságáról. 

Az OEP az összes szolgáltatót tájékoztatta ellátási ötelezettségeiről, az erre vonatkozó tájékoztató szöveg az OEP honlapján (www.oep.hu /Szakmai kezdőlap/Szolgáltatóknak 


/Nemzetközi ügyek menüpont alatt) is megtalálható.


A közösségi rendelet alapján az egyik tagállamban biztosított személy Magyarországon való 
ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a 
tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított. A jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) igazolja. Tehát az EGT területén dolgozó magyar állampolgárok Magyarországon nem a „TAJ kártyával”, hanem a külföldi biztosítójuk által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával, illetve az azt 
helyettesítő nyomtatvánnyal vehetik igénybe az ellátást. Az EU-kártyával az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátás vehető igénybe, a tervezett egészségügyi ellátás igénybe vételére az EU-kártya nem használható fel. 

Tervezett (gyógykezelési szándékú hazautazás esetén) ellátást a külföldi biztosító által kiadott 
előzetes engedély (melyet az E 112 vagy az S2 igazolás testesít meg) alapján lehet igénybe 
venni. Az engedély kiadásának feltételeiről az illetékes – külföldi – biztosító nyújt felvilágosítást. 
Az engedélyt tartalmazó igazolás felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés szükséges.

Amennyiben egy EGT tagállam területén dolgozó, és ott biztosított magyar állampolgárnak 
Magyarországon van az állandó lakóhelye, akkor az illetékes – külföldi – biztosító által 
kiállított igazoló nyomtatvány (E 106 vagy – 2010. május 1. után – S1) alapján, Magyarországon  is teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult. 

Az igazoló nyomtatványt a külföldi biztosító küldi meg a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek. A jogosultság bejegyzését követően a külföldi biztosított a magyar TAJ-szám alapján veheti igénybe az ellátást Magyarországon. A igazolás kiállításának feltételeiről az illetékes – külföldi – biztosító nyújt felvilágosítást. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a lakóhely fogalmát az illetékes állam a saját jogszabályai 
szerint értelmezi. Tapasztalataink szerint a másik tagállambeli lakóhelyen teljes körű egészségügyi ellátást biztosító nyomtatvány kiállítására Nagy-Britanniában, Írországban, illetve Olaszországban munkát vállaló magyar állampolgárok esetében éppen a lakóhely fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt nem kerül sor. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások igénybevételére.

Saját bloglista