Jogosítvány átíratása

Mivel több országban személyazonosító okmányként is használható a jogosítvány, ezért nem lehet azonos fajta okmányból kettő egyszerre. Így ha igényelsz osztrák jogosítványt, akkor magyart viszont le kell adnod.

Osztrák jogosítvány igénylésnél, amennyiben Ausztriai főlakcímmel rendelkezik az EU-s állampolgár, nem kell a különböző kritériumoknak megfelelni .


Ha megcsináltatod, hogy egy darabig nem kell jogosítványt hosszabbítanod és orvosi vizsgálaton átesned, mivel érvényes lesz egyfolytában.


Költségei:
Kiállítás díja ( Arzt- und Prüfgebühren nélkül): több verziót találtam de kb. 49,50 -60,50 Euro
Express elkészítés díja : + 16 Euro
Orvosi igazolás díja nem EU tagországokhoz tartozóknak:

35 Euro A (A1, A2), B, BE und F besorolásnál
50 Euro C (C1), D (D1), CE (C1E), DE (D1E) besorolásnál
130 Euro D besorolásnál ami már forgalmi pszichológiai vizsgálatot is tartalmaz.

Egy nyomtatványt ki kell tölteni, pár dolgot helyben lefénymásoltatni. Egy hét múlva lehet az osztrák jogsiért menni és a magyart egyazon időben leadni. Ha pont lejárt a te jogsid, akkor lehet kérni egy ideiglenes igazolást, ami feljogosít a járművezetésre, míg megjön az osztrák. 
De figyelem! Ezzel az ideiglenes papírral csak Ausztriában szabad vezetni, külföldön nem érvényes!
Hivatalosan kell a magyar jogsiról a magyar hatóságoktól igazolás a jogosítvány érvényességéről és a kategóriákról, + ennek hiteles fordítása. A bécsi Verkehrsamt ragaszkodik ehhez, de vidékieknek általában szerencséjük van, mert pl a schwechati rendőrségen simán megcsinálják a papír nélkül is, ők maguk lekérik a szükséges információt a magyar hatóságoktól. 
A magyar igazoláshoz egy E-mailt kell küldeni a KEKKH-nak a <kozlekedesi.foosztaly@mail.ahiv.hu> címre, a következő formula elküldésével (aláírva) http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/adatszolgaltatas_kozlekedesi.pdf
Ezen kívül a Verkehrsamt kéri a következőket is az osztrák jogsi kiállításhoz nem EU-s állampolgárnál:
- Útlevél 2 másolattal
– Meldezettel/Anmeldebescheinigung (2 fénymásolatot célszerű vinni)
- Antragsformular (alul megtalálható)
- A jogsi fordítása
- orvosi igazolás
- igazolás a vezetői gyakorlati vizsgáról
- Egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép (csak rendes vegyi fotó jó, lézernyomat nem!) 
És ha már itt vagyunk, akkor tudjatok a büntetésekről is: 

Utazási költségtérítés azaz ingázói átalány igénybevétele

Pendlerpauschale


Beszélhetünk Kis- illetve nagy ingázói átalányról

Kis ingázói átalány esetében a tömegközlekedési eszköz közlekedik a lakás és a munkahely között, s ennek igénybevétele lehetséges és elvárható.
Nagy ingázói átalány: Akkor jogos, ha nem jár tömegközlekedési eszköz a lakás és a munkahely között, vagy ha a lakás és a munkahely közötti utazási idő (egy útnál) 
 • 20 km-ig terjedő útszakasz esetében hosszabb időt vesz igénybe, mint 1,5 óra. 
 • 20-40 km-es szakasz esetében ez több, mint 2 óra, 
 • több mint 40 km-es útszakasz esetében több, mint 2,5 óra.


Az ingázói átalányt vagy a munkáltatónál kell kérelmezni, vagy a munkavállalói adóbevallás keretében igényelheted.

Mind a teljes munkaidőben, mind a részmunkaidőben dolgozók is igénybe vehetik az átalányt!!

 A 2013-as adóévtől azok a részmunkaidőben dolgozók is igényelhetik az ingázó átalányt, akik legalább 4 napot dolgoznak egy hónapban!

• a teljes ingázó átalányt elszámolhatják az adóalapból azok, akik a hónap lehetséges munkanapjainak több,mint a felén dolgoztak!
• az ingázó átalány kétharmadát tudják elszámolni, akik 8 és 10 nap között dolgoztak! 
• és egyharmadot, ha legalább négy, legfeljebb 7 napot dolgoztak!

Ingázói támogatás (Pendlereuro) 

Aki jogosult az ingázó átalányra, az ezen felül egyszer egy évben elszámolhat egy eurót kilométerenként a munkahely és a lakóhely közötti útra oda és vissza is. 

Adókedvezmény alacsony jövedelem esetén:
Aki teljesíti az ingázó átalány igénybevételének feltételeit, de nem fizet jövedelemadót, amiből érvényesíthetné, az is jogosult 290 euró ingázói pótlékra. Ezzel együtt az összesen kifizethető negatív adó összege maximálisan 400 euró lehet, amelyet a Finanzamt  kifizet, ha az adóbevallását benyújta. 

Heti ingázók esetében, akiknek a munkahelyük közelében szállásuk van de ettől függetlenül hetente járnak haza (havonta legalább 4 napon ingáznak), igénybe vehetik a részarányos ingázó átalányt, amennyiben az adóbevallásban a hazautazások költségét (Familienheimfahrten) nem tudják érvényesíteni.


Info:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/193/Seite.800600.html
http://www.burgenland.at/gesundheit-soziales-arbeit/arbeit/arbeitnehmerfoerderung/fahrtkostenzuschuss/
http://infoausztria.com/szolgaltatasaink/utazasi-koltsegterites

Adózás - Absetzbeträge és Werbungkosten

Az adóvisszatérítés során érvényesíthető tételek:

 1. adókedvezmények (Absetzbeträge)
 2. jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások (Werbungkosten)
Mivel normál esetben (alkalmazotti munkaviszony esetében) az elsőt tudjuk igénybevenni, így ezzel foglalkozok most.


1.  Die Steuerabsetzbeträge
Az Einkommensteuergesetz 1988 (EStG) az alábbi kedvezményeket támogatja
Arbeitnehmerabsetz-
betrag (oder Grenz-
gängerabsetzbetrag)
54 Euro/Jahr
Verkehrsabsetzbetrag
291 Euro/Jahr
Pensionistenabsetz-
betrag
bis zu 400 Euro/Jahr
erhöhter Pensionisten-
absetzbetrag
764 Euro/Jahr
Alleinverdiener-
absetzbetrag*)
494 Euro/Jahr
(bei einem Kind)
Alleinerzieher-
absetzbetrag*)
494 Euro/Jahr
(bei einem Kind)
Unterhalts-
absetzbetrag
29,20 Euro bis 58,40 Euro/Monat und Kind
Kinderabsetzbetrag
58,40 Euro/Monat und Kind
Mehrkindzuschlag
20 Euro/Monat
 ab 3. Kind

*) Für Alleinverdienerinnen oder Alleinverdiener mit Kind/ern und für Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieher stehen daher jährlich folgende Absetzbeträge zu:
mit einem Kind
494 Euro
mit zwei Kindern
669 Euro
mit drei Kindern
889 Euro
für jedes weitere Kind
+220 Euro

Részletek

Arbeitnehmerabsetzbetrag

 Összeg: 54 € évente
Igénybe vehetik a bérért dolgozók
Info: Automatikusan veszi figyelembe a munkáltató. Határokon átnyúló ingázók esetében Arbeitnehmerabsetzbetrages igény az Grenzgängerabsetzbetrag ugyanazt az összeget. Amennyiben a Grenzgängerabsetzbetrag igénybevételére jogosult valaki, akkor  úgy nevezett negatív adóként akár 110 Euro, az ingázók számára akár 400 euró igénybe vehető évente.

Verkehrsabsetzbetrag

 Összeg: 291 EUR évente
Igénybe veheti: a munkavállalók
Info: A viteldíjat automatikusan veszi figyelembe a munkáltató. A határokon átnyúló és határ menti ingázók a lakás és a munkahely közötti útra vehetnek igénybe ún. Penlerpauschale-t, amiről már korábban írtam is.
 http://netherosztrak.blogspot.hu/2013/10/egy-kis-munkajog.html

Pensionistenabsetzbetrag

 Összeg: 400 euró évente
Állítás: Nyugdíjigénylők és nyugdíjasok
Info: A nyugdíjas automatikusan veszi figyelembe a nyugdíj-folyósítón keresztül. 17000 eurós nyugdíjösszegig ez 400 euró. Ha a nyugdíj 17.000 € és 25.000 € között van, akkor egy egy számítási módszerrel állapítják meg. További számítást igényel, ha hazai nyugdíj mellett a külföldi nyugdíjat is kap az illető. 
Belül a Einschleifzone a nyugdíjas a következőképpen kell kiszámítani:
Pensionistenabsetzbetrages (25000 - nyugdíj 2014) x 5%

 

Erhöhter Pensionistenabsetzbetrag 

 Összeg: 764 EUR évente
Igyénbe veheti: Nyugdíjigénylők és nyugdíjasok
Info: növekedett nyugdíjnál alkalmazható, ha:
·                                 A jelenlegi nyugdíj jövedelem nem haladja meg a 19.930 € minden naptári évben,
·                                 több,  mint hat hónap, a házasság vagy élettársi az adott naptári évben, és a házastárs vagy élettárs nem tartósan külön él,
·                                 a házastárs vagy a házastársa vagy bejegyzett élettársa vagy élettársa elért bevételek több mint 2200 euró évente, és nincs igény az egyetlen kereső van. Ez a levonás csökken egyenletesen einschleifend között adóköteles jelenlegi nyugdíj-jövedelme 19.930 € és 25.000 € nullára.


Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag

Összeg: 494 euró évente. Ha egy vagy több gyermek / ek tekintetében legalább hét hónapig a családi pótlék, a lépcsőzetes Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag vonatkozik:
Sole kenyérkereső / belső /
Single Father / belülről
Gyermek juttatás gyermekenként
Levonása , beleértve a gyermekek támogatás
1 gyerek
130 €  (gyerekenként)
494 EUR
2 gyerek
130 €  (gyerekenként)
+ 175 €  (2. gyermek)
669 EUR
3 gyerek
130 €  (1 gyermek) 
+ 175 €  (2. gyermek) 
+ 220 €  (3. gyermek *)
889 EUR
* 220 € minden további gyermekre

Unterhaltsabsetzbetrag

Összeg: 29,20 € havonta az első gyermek, 43,80 € a második gyermek, és € 58,40, illetve a harmadik és minden további gyermekre vonatkozóan.
Info: A háztartáson kívüli gyermekre További információk találhatók a menüpont "Család és gyermekek" tartásdíj

Kinderabsetzbetrag 

Mennyiség: 58,40 euró gyermekenként havonta. A gyermek adójóváírás együtt kell megfizetni a családi pótlék.
Igénybe veheti: családi ellátások kedvezményezettjei és a családi támogatások fogadó
Info: A gyermek kedvezmény nem jár közvetlenül. Akkor jár, ha a gyermek külföldön tartózkodik oktatás végett.

Mehrkindzuschlag

Összeg: 20 € havonta a harmadik és minden további gyermek után
Igénybe veheti az, akik három gyermeket vagy többet nevelnek és a család jövedelme nem haladhatja meg a 55.000 €-t.
Info: A családi pótlék igénylése alapján fizetik, az adóhivatal.http://www.iranyausztria.hu/adozas-mit-lehet-ervenyesiteni-az-adovisszaterites-soran/

Steuerformular: http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/2013/E1.pdf

Adózási alapfogalmak Ausztriában

Adóbevallás- Steueberechnung készítése történhet online https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/,  postán, vagy személyesen.

Az adóbevallást az Ausztriai lakcím szerinti Finanzamt-hoz, ennek hiányában (ingázók) a munkahely szerinti Finanzamt-hoz lehet benyújtani 5 évig az adózási évhez képest. Tehát a 2014-es adóbevallás 2019-ig nyújtható be.

A jövedelemadóról szóló törvény (§ 42 Abs 1 Z 1 Einkommensteuergesetz – EStG) alapvetően hét különböző jövedelem kategóriákat vesz figyelembe, mint bevétel.


1.       mező- és erdőgazdaságból származó jövedelmek
2.       önálló tevékenységből származó jövedelmek
3.       iparűzésből származó jövedelmek
4.       nem önálló tevékenységből származó jövedelmek
5.       tőkevagyonból származó jövedelmek
6.       Bérbe, ill. haszonbérbeadásból származó jövedelmek
7.       egyéb jövedelmek


Ausztriában dolgozók esetében alapvetően a „nem önálló tevékenységből származó jövedelem” a jellemző, ezért az alábbiakban ezt nézzük meg.
·         munkabér és ehhez kapcsolódó természetbeni juttatások
·         nyugdíj (társadalombiztosításon belül)
·         táppénz
·         nyugdíjpénztári kifizetések
·         illetéktörvény szerinti illetékek


Ezekben az esetekben az adót a kifizető (pl. munkáltató) vonja le év közben és fizeti ki az Adóhatóság felé.
Adó mértéke 2013/2014
Einkommensteuertarif
Einkommen in Euro
Einkommensteuer in Euro
(vor Absetzbeträgen)
Grenzsteuersatz*
bis 11.000
0
0 %
über 11.000 bis 25.000
Leírás: Klammer auf Einkommen minus 11.000 klammer zu multipliziert mit 5.110 dividiert durch 14.000
36,5 %
über 25.000 bis 60.000 
Leírás: Klammer auf Einkommen minus 25.000 Klammer zu multipliziert mit 15.125 dividiert durch 35.000 plus 5.110
43,214286 %
über 60.000
Leírás: 20.235 plus klammer auf Einkommen minus 60.000 klammer zu multipliziert mit 0,5

50 %

Akkor érdemes saját adóbevallást benyújtani, ha:
·         ha Önnek az adóévben több munkahelye volt, illetve nem teljes évet dolgozott végig az adott évben
·         ha Ön egyedül kereső (házastársa, élettársa jövedelme abban az évben nem haladja meg a € 6.000-t, amelyben min. 1 gyermek után min. 7 hónapig családi pótlékot kapnak)
·         ha Önnek a lakóhelye és munkahelye közötti távolság a 20 km-t meghaladja vagy ez a távolság 2 km-nél nagyobb viszont tömegközlekedési eszközzel az Ön munkaidejében 1,5 órán belül nem megközelíthető jogosult az ingázó átalányra (Pendlerpauschale) ha ezt év közben a munkaadó a havi bérelszámolásnál nem írja jóvá
·         ha Önnek alacsony a jövedelme, de fizetnek Ön után társadalombiztosítást - Negatívadó
·         ha min. 3 gyermek után kapta/kapja a családi pótlékot és jogosult a „több gyermek utáni pótlékra”
·         ha a családja Magyarországon él és Ön hétköznap Ausztriában dolgozik, Mo.-i lakóhelyétől legalább 120 km távolságban, hazautazás családhoz valamint kettős háztartásvezetés” érvényesíthető
·         ha egy vagy több gyermek után tartásdíjat fizet
·         ha bármilyen a „jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadást” (Werbungkosten) tud érvényesíteni (pl. munkaeszköz, tanfolyam, stb.)


Az alábbi esetekben kötelező az Ausztriában munkavállalónak adóbevallást benyújtania:
·         (amennyiben az éves összes jövedelem több volt, mint 12.000 Euro)
 • ·         az adóévben egyidejűleg kettő vagy több munkahelyről származott jövedelem
 • ·         a munkabér alapú személy i jövedelemadó köteles bevétel mellett egyéb adóköteles (eben az esetben következő év április 30.-ig köteles beadni az adóbevallást, vagy elektronikus úton június 30.-ig jövedelme volt, pl .Wekvertrag, vagy egyéb szabad megbízási szerződéses munkaviszony volt
 • ·         amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna
 • ·         ha a munkaadó figyelembe vette az ingázó átalányt év közben, de az nem járna, vagy nem a megfelelő összeg lett elszámolva
 • ·         a munkáltató által jogtalanul figyelembe vett gyermekgondozási támogatás
Nem kötelező magától beadni, de az Adóhivatal egy L1-es nyomtatvány kiküldésével bekéri az adóbevallást az alábbi esetekben
 • ·         táppénz fizetés esetében
 • ·         év közben figyelembe vett a munkaadó adómentes összeget ( Freibetragbescheid) de az túl magas volt a tényleges adómentes összeghez képest
 • ·         amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna


A többes jövedelem esetén esedékes kötelező adóbevallást leszámítva, az adóévre vonatkozó adóbevallást legkésőbb a következő év szeptember 30-ig kell benyújtani.

Az adózott jövedelem mellett Ausztriában az adómentes juttatások a következők:
·         családi pótlék
·         terhességi-gyermekágyi segély és ehhez hasonló illetmények a törvényes társadalombiztosítástól (gyermekgondozási segély, gyermekgondozási segítség valamint gyermekgondozási támogatás)
·         baleseti nyugdíjak
·         ápolási díj és hozzájárulás a gondozási költségekhez
·         borravalók
Ausztriában az éves jövedelem 11.000 Euro-ig adómentes, ez azt jelenti, hogy ha valakinek a fizetése meghaladja ezt az összeget (leszámítva a bruttó jövedelemből a társadalombiztosítási járulékokat), akkor lehetősége van adóalap csökkentő kedvezmények igénybevételére, melyeket az éves adóvisszatérítéskor lehet érvényesíteni, amennyiben ezeket a munkaadó az év közben nem vette figyelembe.

Korlátlan és korlátozott adókötelezettség:
Azon személyek, akik Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek (állampolgárságtól függetlenül) korlátlanul adókötelesek Ausztriában, tehát adhatnak be adóvisszatérítést.

Korlátozott adókötelesek azok a személyek, akik nem rendelkeznek min. 6 hónap állandó vagy ideiglenes lakcímmel Ausztriában. Ebben az esetben nyilatkozhat, a korlátlan adókötelességet illetően, amennyiben Magyarországról származó jövedelme adott évben nem haladta meg a € 11.000-t, vagy ha meghaladta az nem több mint az osztrák jövedelmének a 10%-a. Ennek nyilatkozatára szolgál az L1i nyomtatvány, valamint ehhez kell csatolni az E9-es magyar jövedelemigazolást, melyet a magyarországi Adóhivataltól kell kérni.
Amennyiben valaki 6 hónap ausztriai tartózkodást tud igazolni (Meldezettel) visszamenőleges hatályú a korlátlan adókötelezettsége, tehát nem kell magyarországi jövedelemigazolást benyújtani a Finanzamt-nál.

 Az adóvisszatérítés során érvényesíthető tételek:
 •     adókedvezmények (Absetzbeträge)
 •      jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások (Werbungkosten)


Ezekről a követező cikkben olvashattok.


Info:
www.help.gv.at
https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-pensionisten/steuertarif.html
www.finanzonline.at
http://infoausztria.hu/
http://www.iranyausztria.hu


Adószámító programok: https://www.bmf.gv.at/services/berechnungsprogramme/berechnungsprogramme.html
Adóbevallás online: https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/

Saját bloglista