Adózási alapfogalmak Ausztriában

Adóbevallás- Steueberechnung készítése történhet online https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/,  postán, vagy személyesen.

Az adóbevallást az Ausztriai lakcím szerinti Finanzamt-hoz, ennek hiányában (ingázók) a munkahely szerinti Finanzamt-hoz lehet benyújtani 5 évig az adózási évhez képest. Tehát a 2014-es adóbevallás 2019-ig nyújtható be.

A jövedelemadóról szóló törvény (§ 42 Abs 1 Z 1 Einkommensteuergesetz – EStG) alapvetően hét különböző jövedelem kategóriákat vesz figyelembe, mint bevétel.


1.       mező- és erdőgazdaságból származó jövedelmek
2.       önálló tevékenységből származó jövedelmek
3.       iparűzésből származó jövedelmek
4.       nem önálló tevékenységből származó jövedelmek
5.       tőkevagyonból származó jövedelmek
6.       Bérbe, ill. haszonbérbeadásból származó jövedelmek
7.       egyéb jövedelmek


Ausztriában dolgozók esetében alapvetően a „nem önálló tevékenységből származó jövedelem” a jellemző, ezért az alábbiakban ezt nézzük meg.
·         munkabér és ehhez kapcsolódó természetbeni juttatások
·         nyugdíj (társadalombiztosításon belül)
·         táppénz
·         nyugdíjpénztári kifizetések
·         illetéktörvény szerinti illetékek


Ezekben az esetekben az adót a kifizető (pl. munkáltató) vonja le év közben és fizeti ki az Adóhatóság felé.
Adó mértéke 2013/2014
Einkommensteuertarif
Einkommen in Euro
Einkommensteuer in Euro
(vor Absetzbeträgen)
Grenzsteuersatz*
bis 11.000
0
0 %
über 11.000 bis 25.000
Leírás: Klammer auf Einkommen minus 11.000 klammer zu multipliziert mit 5.110 dividiert durch 14.000
36,5 %
über 25.000 bis 60.000 
Leírás: Klammer auf Einkommen minus 25.000 Klammer zu multipliziert mit 15.125 dividiert durch 35.000 plus 5.110
43,214286 %
über 60.000
Leírás: 20.235 plus klammer auf Einkommen minus 60.000 klammer zu multipliziert mit 0,5

50 %

Akkor érdemes saját adóbevallást benyújtani, ha:
·         ha Önnek az adóévben több munkahelye volt, illetve nem teljes évet dolgozott végig az adott évben
·         ha Ön egyedül kereső (házastársa, élettársa jövedelme abban az évben nem haladja meg a € 6.000-t, amelyben min. 1 gyermek után min. 7 hónapig családi pótlékot kapnak)
·         ha Önnek a lakóhelye és munkahelye közötti távolság a 20 km-t meghaladja vagy ez a távolság 2 km-nél nagyobb viszont tömegközlekedési eszközzel az Ön munkaidejében 1,5 órán belül nem megközelíthető jogosult az ingázó átalányra (Pendlerpauschale) ha ezt év közben a munkaadó a havi bérelszámolásnál nem írja jóvá
·         ha Önnek alacsony a jövedelme, de fizetnek Ön után társadalombiztosítást - Negatívadó
·         ha min. 3 gyermek után kapta/kapja a családi pótlékot és jogosult a „több gyermek utáni pótlékra”
·         ha a családja Magyarországon él és Ön hétköznap Ausztriában dolgozik, Mo.-i lakóhelyétől legalább 120 km távolságban, hazautazás családhoz valamint kettős háztartásvezetés” érvényesíthető
·         ha egy vagy több gyermek után tartásdíjat fizet
·         ha bármilyen a „jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadást” (Werbungkosten) tud érvényesíteni (pl. munkaeszköz, tanfolyam, stb.)


Az alábbi esetekben kötelező az Ausztriában munkavállalónak adóbevallást benyújtania:
·         (amennyiben az éves összes jövedelem több volt, mint 12.000 Euro)
  • ·         az adóévben egyidejűleg kettő vagy több munkahelyről származott jövedelem
  • ·         a munkabér alapú személy i jövedelemadó köteles bevétel mellett egyéb adóköteles (eben az esetben következő év április 30.-ig köteles beadni az adóbevallást, vagy elektronikus úton június 30.-ig jövedelme volt, pl .Wekvertrag, vagy egyéb szabad megbízási szerződéses munkaviszony volt
  • ·         amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna
  • ·         ha a munkaadó figyelembe vette az ingázó átalányt év közben, de az nem járna, vagy nem a megfelelő összeg lett elszámolva
  • ·         a munkáltató által jogtalanul figyelembe vett gyermekgondozási támogatás
Nem kötelező magától beadni, de az Adóhivatal egy L1-es nyomtatvány kiküldésével bekéri az adóbevallást az alábbi esetekben
  • ·         táppénz fizetés esetében
  • ·         év közben figyelembe vett a munkaadó adómentes összeget ( Freibetragbescheid) de az túl magas volt a tényleges adómentes összeghez képest
  • ·         amennyiben a munkaadó figyelembe vette az egyedül keresők/nevelők adókedvezményét, de ez abban az évben nem járna


A többes jövedelem esetén esedékes kötelező adóbevallást leszámítva, az adóévre vonatkozó adóbevallást legkésőbb a következő év szeptember 30-ig kell benyújtani.

Az adózott jövedelem mellett Ausztriában az adómentes juttatások a következők:
·         családi pótlék
·         terhességi-gyermekágyi segély és ehhez hasonló illetmények a törvényes társadalombiztosítástól (gyermekgondozási segély, gyermekgondozási segítség valamint gyermekgondozási támogatás)
·         baleseti nyugdíjak
·         ápolási díj és hozzájárulás a gondozási költségekhez
·         borravalók
Ausztriában az éves jövedelem 11.000 Euro-ig adómentes, ez azt jelenti, hogy ha valakinek a fizetése meghaladja ezt az összeget (leszámítva a bruttó jövedelemből a társadalombiztosítási járulékokat), akkor lehetősége van adóalap csökkentő kedvezmények igénybevételére, melyeket az éves adóvisszatérítéskor lehet érvényesíteni, amennyiben ezeket a munkaadó az év közben nem vette figyelembe.

Korlátlan és korlátozott adókötelezettség:
Azon személyek, akik Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek (állampolgárságtól függetlenül) korlátlanul adókötelesek Ausztriában, tehát adhatnak be adóvisszatérítést.

Korlátozott adókötelesek azok a személyek, akik nem rendelkeznek min. 6 hónap állandó vagy ideiglenes lakcímmel Ausztriában. Ebben az esetben nyilatkozhat, a korlátlan adókötelességet illetően, amennyiben Magyarországról származó jövedelme adott évben nem haladta meg a € 11.000-t, vagy ha meghaladta az nem több mint az osztrák jövedelmének a 10%-a. Ennek nyilatkozatára szolgál az L1i nyomtatvány, valamint ehhez kell csatolni az E9-es magyar jövedelemigazolást, melyet a magyarországi Adóhivataltól kell kérni.
Amennyiben valaki 6 hónap ausztriai tartózkodást tud igazolni (Meldezettel) visszamenőleges hatályú a korlátlan adókötelezettsége, tehát nem kell magyarországi jövedelemigazolást benyújtani a Finanzamt-nál.

 Az adóvisszatérítés során érvényesíthető tételek:
  •     adókedvezmények (Absetzbeträge)
  •      jövedelem megszerzésére és megtartására fordított kiadások (Werbungkosten)


Ezekről a követező cikkben olvashattok.


Info:
www.help.gv.at
https://www.bmf.gv.at/steuern/arbeitnehmer-pensionisten/steuertarif.html
www.finanzonline.at
http://infoausztria.hu/
http://www.iranyausztria.hu


Adószámító programok: https://www.bmf.gv.at/services/berechnungsprogramme/berechnungsprogramme.html
Adóbevallás online: https://finanzonline.bmf.gv.at/fon/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Saját bloglista