Akadémiai fokozat honosítása Ausztriában

Akadémia fokozatot kap mindenki, aki valamely osztrák egyetemen vagy főiskolán, illetve egyéb oktatási intézményben abszolválja az adott szakon a tanulmányait. Természetesen azokat is megilleti az akadémiai fokozat, akik ugyan nem Ausztriában tanultak, de tanulmányaikat az osztrák oktatási minisztérium elfogadja, és erről igazolást állít ki.


Függetlenül attól, hogy otthon milyen fokozatot használtunk, ha az osztrák rendszerben is szeretnénk használni a már megszerzett tudásunk "betűjeleit", akkor itt is ki kell kérnünk az igazolást.

Az akadémia fokozatot LEHET, de nem KELL használnunk.

A fokozatok a következők lehetnek:

Bachelor fokozat
Bachelor diploma főiskolai tanulmányok során valamely egyetemen történik , és a Bachelor diploma megszerzése  legalább hat féléves és diplomavédéssel végződik. 
Mesterfokozat
Az állami egyetemek , magánegyetemek vagy főiskolai mester tanulmányai során szerzett diploma, mely min. négy féléves volt, és Sponziummal végződik.

Doktori fokozat 
Doktori fokozatot a doktori program befejezésével kapunk valamely állami egyetemen vagy magánegyetemen.
A doktori program befejezése egy diplomamunka elkészítésével és annak megvédésével jár. Mindemellett részt vesznek különféle szemináriumokon is.
Diplomafokozat 
Egyetemen, főiskolán vagy diplomaprogramban szerzett végzettség, melyben az oktatás 8-10 félév között zajlott

Igénylés menete:
https://www.aais.at/Vorformular oldal kitöltése során kérik a személyes adatainkat, képzettségünk adatait és az iskola által kiadott okmányokat. Ez utóbbiakat vagy angol vagy német nyelven kérik.

Az okmányok a következők:
Útlevél másolat
Esetleges névváltozás esetén erről szóló igazolás (házassági kivonat stb.)
Diploma másolat angol vagy német nyelven
Oktatási tervet tartalmazó ún. Supplement dokumentum angol vagy német nyelven

Ezen adatok és dokumentum megadását követően e-mailen pár nap múlva érkezik egy kétoldalas dokumentum a BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND WIRTSCHAFT-tól, mely tartalmazza a fokozatot, és hogy hogyan használhatod. Ezt követően használhatod nevedet ékesítve a tanulmányaid "gyümölcsét" hivatalosan is.

Sok sikert!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Saját bloglista